Wat is de rol en de toegevoegde waarde van de bedrijfsmaatschappelijk werker

De Bedrijfsmaatschappelijk werker wordt vooral door de grote arbodiensten ingezet. Bij de middelgrote en kleinere dienstverleners zien wij dit veel minder. Wat is de rol en de toegevoegde waarde van een bedrijfsmaatschappelijk werker (vanaf nu BMW) nu eigenlijk?

Meer dan eens wordt de rol van BMW als “soft” bestempeld. In mijn beleving niet geheel terecht. De opleiding leert vanuit bedrijfskundig perspectief in te spelen op de behoeften van een organisatie en deze in balans te brengen met die van de medewerkers. Het vraagt strategisch denken, pro-activiteit en multi disciplinair samenwerken. Het leert je op tactisch en operationeel niveau opereren en adviseren.

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor de werknemer

In onze werkende wereld moet alles steeds efficiënter, sneller. Dat doet iets met een organisatie en haar mensen. Voor specifieke factoren die belemmerend werken in het functioneren en/of de psychosociale conditie van medewerkers kan BMW ingezet worden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Hoge prestatie/werkdruk
 • Onzekerheid over de functie cq het eigen functioneren
 • Conflicten, problemen in samenwerking of pesten op de werkvloer
 • Privé problemen die invloed hebben op het functioneren; schulden, relatieproblemen, huiselijk geweld, verslaving
 • Re-integratie na langdurig verzuim, zoals ook angst/drempel om terug te keren naar werk
 • Fysieke en/of psychische (stress) klachten
 • Rusteloosheid, slaapproblematiek, lusteloosheid.

Bij dergelijke problematiek kan de BMW de werknemer begeleiden in het leren omgaan met de problemen en waar nodig doorverwijzen naar een specialist zoals een psycholoog, schuldhulpverlening, juridische instantie of bedrijfsarts/huisarts.

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor de werkgever

Werkgevers zijn verplicht beleid op te stellen over psychosociale arbeidsbelasting. De BMW kan dit beleid opstellen en weet exact waaraan dit beleid wettelijk moet voldoen en hoe dit verzuim kan voorkomen.

Een werkgever is niet verplicht een consult bij de BMW aan te bieden aan haar werknemers. Het zegt echter wel iets over betrokkenheid van de werkgever bij het welzijn van haar werknemers en goed werkgeverschap. Ook vanuit zakelijk perspectief kan het interessant zijn, namelijk om prestatievermindering, ziekteverzuim en (langdurige) uitval te voorkomen. Bovendien kan bedrijfsmaatschappelijk werk worden ingezet voor coaching van leidinggevenden en bij voorlichting over bijvoorbeeld ongewenst gedrag, agressie en pesten.

Naast het begeleiden van individuele medewerkers en de werkgever kan een bedrijfsmaatschappelijk werker ingezet worden voor taken zoals:

 • coaching van leidinggevenden;
 • het verzorgen van workshops, denk aan verzuimgesprekken voeren, stresshantering,  ongewenst gedrag, vitaliteit;
 • Bemiddelingsgesprekken tussen medewerker en zijn leidinggevende, collega of eventueel zijn team worden gepland. Dat gesprek wordt begeleid door de bedrijfsmaatschappelijk werker;
 • het afgeven van signalen aan de werkgever (na toestemming van de betrokken medewerker),  over ongewenst gedrag, slechte werksfeer en stijl van leidinggeven, om te komen tot een oplossing op breder vlak.

De toegevoegde waarde van bedrijfsmaatschappelijk werk

De toegevoegde waarde van BMW in organisaties is vooral de laagdrempelige toegankelijkheid voor werknemers. Zij vinden het vaak lastig dergelijke gevoelens of problematiek bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld de leidinggevende of binnen hun sociale context. Hierdoor bestaat het risico dat de problemen niet worden opgelost en zij minder gaan presteren, verder uit balans raken en uitvallen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan ingezet worden (in dienst of op ZZP basis) naast de casemanager / POB /bedrijfsarts in specifieke casuïstiek. Er zijn ook specialistische organisaties die BMW diensten aanbieden welke opgenomen kunnen worden in de providerboog.

Wilt u meer weten over de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk binnen uw dienstverlening?

Neem graag contact met ons op, wij denken graag mee!

Blog geschreven door Coco Appels[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.