Taakdelegatie, wat houdt het eigenlijk in-min

Wat is taakdelegatie in de bedrijfsgeneeskunde?

In de bedrijfsgeneeskunde betekent taakdelegatie dat een bedrijfsarts een beperkt aantal taken door een andere professional (meestal niet medici) laat uitvoeren. De bedrijfsarts blijft altijd eindverantwoordelijk en zal de samenwerking continue moeten evalueren. Taakdelegatie is altijd een keuze van de bedrijfsarts.

Welke taken mag de bedrijfsarts delegeren?

De bedrijfsarts moet persoonlijk toegankelijk blijven voor de werknemer. Na contact met een (zieke) werknemer, stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Bij een WIA-aanvraag geeft de bedrijfsarts het eindoordeel. Deze taken kunnen volgens de wet niet gedelegeerd worden.

De gedelegeerde kan de bedrijfsarts helpen om informatie te verzamelen ten behoeve van de probleemanalyse. De gedelegeerde kan hiervoor eigen expertise inzetten. De bedrijfsarts kan hierdoor tijd vrijmaken voor taken die niet gedelegeerd kunnen worden.

Is taakdelegatie voordelig voor de opdrachtgever?

Taakdelegatie kan de kwaliteit van de zorg ten goede komen, onder voorwaarden. Het biedt voor de bedrijfsarts ruimte om tijd en aandacht te besteden aan speciale en complexe casuïstiek. Daarnaast geeft het ook tijd voor preventie en advies. Voorkomen is beter dan genezen. Met deze manier van werken is het belangrijk dat kwaliteit en zorgvuldigheid geborgd zijn. De bedrijfsarts heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat dit zorgvuldig verloopt. De bedrijfsarts zal de opdracht aan de taakgedelegeerde moeten aanbieden en de kwaliteit beoordelen.

Moet de bedrijfsarts taakdelegatie afstemmen?

De bedrijfsarts hoort met alle betrokken partijen rekening te houden en met hen vooraf de taakdelegatie af te stemmen, zoals de opdrachtgevers, de werknemers, de taakgedelegeerde(n) en de werkgever van de bedrijfsarts. De eerste vraag die de bedrijfsarts onderzoekt is wat taakdelegatie kan opleveren voor de betrokkenen, vervolgens vertaalt hij dit naar een voorstel en stemt dit af met alle betrokken partijen.

Wie informeert de werknemers over taakdelegatie?

De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers. De bedrijfsarts spreekt  met de betrokken partijen af hoe de werknemers worden geïnformeerd over taakdelegatie. Dit kan via de werkgever, de taakgedelegeerde of de bedrijfsarts zelf. Werknemers moeten op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de inhoud van taakdelegatie.

Hoe wordt taakdelegatie geëvalueerd?

De bedrijfsarts is zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van de taakdelegatie met het oog op de samenwerking (met alle betrokken partijen) en de voortdurende kwaliteitsborging en verbetering. Draagt het bij aan de vastgestelde doelen? De bedrijfsarts spreekt met de betrokken partijen af hoe vaak en welke onderwerpen geëvalueerd worden.

 Wie stelt de bekwaamheid vast van de taakgedelegeerde?

De gedelegeerde zal aantoonbaar bekwaam moeten zijn, zowel de bedrijfsarts als de gedelegeerde zelf beoordelen dit.  Bij de beoordeling kan gebruik gemaakt worden van de kwaliteitssystemen van de arbodienst, waarop de bedrijfsarts mag vertrouwen. De beoordeling gaat oa. op basis van functie, opleiding, bevoegdheden, ervaring, communicatieve vaardigheden en “verwachten wij succesvol te kunnen samenwerken”.

Heeft de werknemer recht op persoonlijk contact met de bedrijfsarts?

Ja, de bedrijfsarts is eindverantwoordelijk en daarom moeten de werknemers altijd de mogelijkheid hebben om hem persoonlijk te consulteren. De bedrijfsarts moet er voor zorgen dat de werknemer hiervan op de hoogte is.

(Bron: NVAB)

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.