Er is een herziene versie van de Preventieve Richtlijn Werk-Privébalans verschenen. Die moet arboprofessionals helpen tijdig te signaleren welke werknemers risico lopen op gezondheidsklachten en verzuim door een verstoorde balans tussen werk en privé.

De herziene versie Multidisciplinaire Preventieve Richtlijn Werk-privébalans is een update van de Nederlandse richtlijn Werk-privébalans uit 2013. Inmiddels is in veel organisaties thuiswerken en hybride werken de nieuwe standaard geworden. Dat betekent echter niet dat dit alle werknemers even goed afgaat.

Thuiswerken.

Nadat de coronacrisis het thuiswerken min of meer verplichtte, hebben veel werknemers de voordelen ervan ontdekt. Minder reistijd en een flexibelere dagindeling blijken erg aantrekkelijk. Ook voor werkgevers bracht het voordelen met zich mee, zoals minder reiskosten. Inmiddels hebben veel organisaties gekozen voor een hybride vorm van werken, waarbij thuiswerken wordt afgewisseld met werken op kantoor of flexplekken in het land.

Thuiswerken brengt nieuwe regels en verantwoordelijkheden met zich mee: ook op de thuiswerkplek moet de werknemer gezond en veilig kunnen werken. Dat betekent onder meer een goede thuiswerkplek en afspraken over datagebruik, bereikbaarheid en werktijden. Ook de privacy mag niet in het gedrang komen, de AVG is ook van toepassing bij thuiswerk!

Leidinggevende heeft sleutelrol preventie

Wie moeite heeft om een goede werk-privébalans te houden, loopt risico op gezondheidsklachten. Denk aan oververmoeidheid en klachten van overspannenheid. De herziene richtlijn bevat nieuwe informatie over de risico-inventarisatie en -evalauatie (RI&E), het PAGO en PMO en een update over preventie en de maatregelen die werkgevers kunnen nemen. Ook is er een module thuiswerken aan toegevoegd.

Werknemers kunnen door thuiswerken een verstoorde werk-privébalans ervaren. Om verzuim te voorkomen is het belangrijk dat de werkgever de leidinggevende bewust maakt van de sleutelrol die hij hierbij speelt. De leidinggevende moet leren op afstand de werknemer te monitoren. Doordat hij de werknemer minder vaak ziet, zal hij actiever het contact op moeten zoeken. Ook de bedrijfsarts kan de werkgever hierin adviseren. Werkgevers moeten de invulling van thuiswerken met werknemers bespreken en zorgen voor een ergonomisch goed ingestelde werkplek thuis. Hierover moet hij ook instructies en voorlichting geven. De richtlijn bevat verder voorbeelden van thuiswerkmaatregelen die de werkgever met de werknemers kan bespreken.

NVAB

De herziene Multidisciplinaire preventieve richtlijn werk-privébalans is te vinden via de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Bron: Arbo-Rendement

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.