Privacy AVG & Disclaimer

Privacy Statement

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je ons geeft door voor onze dienstverlening te kiezen. In dit privacybeleid lees je hoe Co2Work BV omgaat met gegevens die verstrekt en verzameld worden via onze website co2work.nl of die je via de mail aan ons hebt verstrekt. We vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Co2Work BV gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het privacybeleid kan wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele versie vind je op https://www.co2work.nl/over-ons/privacy-disclaimer/. Deze versie van het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2019.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Co2Work BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, geven we je hier uiteraard graag antwoord op. Je kunt je vragen per e-mail aan ons stellen via info@co2work.nl. Je ontvangt dan binnen twee weken een antwoord.

Met welk doel verzamelen wij je gegevens?

Wanneer je solliciteert, informatie opvraagt, aanmeldt voor nieuwsbrieven of vacaturemelding, onze website bezoekt, deelneemt en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening waaronder bemiddeling, werving en selectie, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Co2Work of die van een derde partij.

Welke gegevens worden verzameld?

We vragen je bij een sollicitatie om relevante gegevens te verstrekken die we nodig hebben om te kunnen beoordelen of je voldoende aansluit bij beschikbare vacatures. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen: (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over opleidingen, arbeidsverleden, gegevens over beschikbaarheid en eventuele overige zaken voor zover wettelijk vereist, zelf verstrekt of daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze gegevens kunnen worden aangevuld na persoonlijk contact, telefoongesprekken en/of e-mailcontact.

Bij het aanvragen van informatie of inschrijven voor een vacaturemelding zullen alleen de daarvoor benodigde gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen: naam, contactgegevens (e-mailadres en eventueel telefoonnummer) en gewenste informatie/voorkeuren.

Wat doen wij met je gegevens?

Bij een sollicitatie of open inschrijving als werkzoekende worden je gegevens gebruikt met het doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Dat betekent dat je gegevens worden gebruikt om te beoordelen of er voldoende aansluiting is bij de betreffende vacature, dan wel toekomstige vacatures. We gebruiken je gegevens om met je te communiceren over de mogelijkheden die we je hierin kunnen bieden. Indien je toestemming hebt gegeven zullen we je nieuwe vacatures die aansluiten op je voorkeuren per e-mail toesturen.

Als je jouw gegevens aan ons ter beschikking stelt, stem je ermee in dat wij (relevante) informatie mogen zoeken op het internet. Dit kunnen werkervaringsgegevens, relevante registraties en/of publicaties zijn. Indien je dit niet wenst, vragen wij je dit expliciet bij de aanmelding aan te geven.

Met wie delen we je gegevens?

Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt in ons CRM systeem waar alleen medewerkers van Co2Work BV toegang toe hebben waarvoor dit vanuit hun functie relevant is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wij kunnen je gegevens delen met klanten die een mogelijke vacature beschikbaar hebben die aansluit op je voorkeuren. Ook daarbij zullen de AVG richtlijnen opgevolgd worden. Daarnaast kunnen wij je bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derde partijen die diensten aan ons leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau indien dit onderdeel is van de werving- en selectieprocedure. Co2Work BV verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

Hoe lang worden je gegevens door ons bewaard?

We bewaren je gegevens in onze database voor onbepaalde tijd. Je kunt Co2Work BV op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of je toestemming intrekken.

Beveiliging

Co2Work BV is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit certificaat versleutelt alle gegevens op onze website, inclusief alle gegevens die ingevuld en verstuurd worden vanuit formulieren. Persoonlijke gegevens (en wachtwoorden) die worden ingevuld in bijvoorbeeld sollicitatieformulieren zijn zo onleesbaar voor externe partijen.

Google Analytics

Voor de meting van webstatistieken verzamelt Co2Work BV anonieme gegevens over het gebruik van onze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Co2Work BV haar dienstverlening verder optimaliseren.Co2Work BV maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Co2Work BV te helpen analyseren hoe je van de website gebruik maakt. Het plaatsen van deze cookies kun je weigeren, door je browser zo in te stellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Bedrijfsvoering

Gegevens van klantrelaties worden gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en aan de klantvraag te kunnen voldoen. Daarnaast informeren we klantrelaties over onze diensten en onderhouden we contacten om de relaties in stand te houden dan wel uit te bouwen.

Daarnaast vinden wij het als dienstverlener belangrijk – en is het noodzakelijk – dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Je rechten

Wij bieden iedereen waarvan wij gegevens hebben opgeslagen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden.

Contactgegevens

Voor al je vragen die te maken hebben met privacy kun je een e-mail sturen naar info@co2work.nl. Je ontvangt dan binnen twee weken een antwoord op je vraag.

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de site: www.Co2Work.nl betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. Onjuistheden kunnen soms voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Co2Work accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Veel informatie op deze site heeft een algemeen karakter en het kan zijn dat de geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. Co2Work aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.