Opleidingen voor professionals

Opleiding Casemanager

Het vakgebied van de register casemanager ontwikkelt zich snel. Ging het vroeger vooral om verzuimbegeleiding, inmiddels zijn er ook gespecialiseerde casemanagers die in taakdelegatie samenwerken met bedrijfsartsen. Voor casemanagementopleidingen kun je dus kiezen uit verschillende richtingen:

  • Casemanager Inzetbaarheid die vanuit de werkgever de regie voert over het verzuim- en re-integratieproces;
  • Casemanager Taakdelegatie die onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werkt. Deze mag meer weten over de (medische) situatie van de werknemer dan de casemanager inzetbaarheid en kan daardoor  sneller actie ondernemen.

Voor een opleiding voor beide functies en verdere specialisaties kun je terecht bij CS Opleidingen:  grondlegger van het vakgebied en bekend van onder meer Regie op Verzuim en de Post Bachelor Register Casemanagement. De opleidingen van CS zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en geven recht op een officieel HAN-diploma, dat in de markt hoog gewaardeerd wordt. Ook geven deze opleidingen toegang tot het grootste beroepsregister voor casemanagers: het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Opleiding Casemanager in taakdelegatie

Deze opleiding zorgt er voor dat je als casemanager aan de slag kunt maar óók als casemanager in taakdelegatie. Je leert hoe je een team vormt met de bedrijfsarts en onder zijn/haar verantwoordelijkheid werkt in taakdelegatie. Dat betekent dat je, binnen afgesproken kaders, ook medische vragen mag stellen aan een verzuimende werknemer. De opleiding tot casemanager in taakdelegatie leidt tot inschrijving in het Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) en kan gevolgd worden bij Gezond in Bedrijf.

Opleiding Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

De 1 jarige HBO opleiding tot POB is relatief nieuw. Deze opleiding is gericht op het leren werken onder taakdelegatie van de Bedrijfsarts. Deze opleiding is uitgebreider en diepgaander dan de opleiding casemanager taakdelegatie. De opleiding sluit aan op maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, conform de Arbowet. Daardoor is er steeds meer capaciteit nodig om bedrijfsartsen bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid te ondersteunen en faciliteren. Als praktijkondersteuner bedrijfsarts werk je vanuit taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan zich daardoor meer richten op zijn/haar kerntaken. Vanuit jouw eigen expertise lever je een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

De onderwerpen die aan bod komen in het onderwijs zijn o.a.:

  • Consultvoering verzuim en re-integratie.
  • Schriftelijke (terug)rapportage en dossiervorming.
  • NVAB-richtlijnen Psychische problemen, rugklachten en klachten arm, nek, schouder (KANS).
  • Motiverende gespreksvoering
  • Wettelijk kader (taakdelegatie, WvP, WIA, Arbowet, privacywetgeving, conflicthantering).
  • Preventie en signalering (PMO, beroepsziekten, arbospreekuur, werkplekbezoek).

Er bestaan verschillende instanties die de specifieke opleiding tot Praktijkondersteuner Bedrijfsarts aanbieden waarbij een HBO-opleiding zoals bijvoorbeeld Verpleegkunde, Fysiothereapie, Psychologie, Sportkunde of een Casemanager Verzuim met een afgeronde ROV en/of RCCM-opleiding, goed aansluiten op de inhoud van de opleiding.

Opleiding Arbeidsdeskundige

Het vak van Arbeidsdeskundige wordt vaak gecombineerd met een rol als casemanager. De opleiding kan worden gevolgd bij diverse (commerciële) opleidingsinstituten. De opleiding duurt circa 1 jaar en bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk (stage). Het is een opleiding op post HBO niveau en als criterium voor toelating geldt dat je in het bezit bent van een relevant HBO diploma. Na het behalen van het diploma kun je ingeschreven worden bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Zodra je over minimaal 2 jaar arbeidsdeskundige ervaring beschikt kun je jezelf ook inschrijven in het register van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen.

Opleidingen Re-integratiedeskundige

Ook deze opleiding wordt door (commerciële) instituten aangeboden, zowel op MHB als op HBO niveau. De duur verschilt, de HBO opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit een combinatie van theorie & praktijk (stage). Vaak zie je in dit werkveld HBO professionals met opleidingen op het gebied van mens- & organisatiegerichte vakken, zoals loopbaanbegeleiding (AMA), HRM, P&A, A&O, (A&O) psychologie en organisatiekunde. Er bestaan meerdere erkenningen voor professionals waaronder NOLOC en Cedeo.

Opleiding Arboverpleegkundige

Een Arboverpleegkundige heeft een HBO Verpleegkunde opleiding gevolgd. Deze wordt o.a. aangeboden door de Hogeschool Arnhem / Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Utrecht. Als je voldoende ervaring hebt opgedaan en je gespecialiseerd hebt kun je je laten registreren als arboverpleegkundige. Er bestaat ook een specifieke beroepsvereniging: V&VN Arboverpleegkundigen

Opleiding Veiligheidsdeskundige/ Preventiedeskundige

Er zijn opleidingen op MBO en HBO niveau. De MVK- opleiding is verdeeld in 4 deelonderwerpen. Na het behalen van deze opleiding weet je alles over de RI&E, Veiligheidsthema’s, Gezondheidsthema’s, Adviesvaardigheden en Communicatie. Er zijn verschillende aanbieders. Let wel op dat de opleider Hobeon gecertificeerd is.

Naast de bovengenoemde opleidingen zijn er nog een aantal specialistische opleidingen die wat minder gevraagd worden, waaronder:

Register Adviseur Duurzame inzetbaarheid

Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur

Arbeid & Organisatie deskundige

Arbeid & Organisatie Psycholoog

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.