AOK nieuwe stijl

Per 1 augustus 2022 is de regelgeving omtrent de verplichte opleidingen van werknemers gewijzigd. Wettelijk verplichte opleidingen zal de werkgever moeten vergoeden. In dit artikel meer informatie over de wijzigingen.

Wat is er veranderd?

Deze nieuwe regelgeving is onderdeel van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, en per 1 augustus 2022 van kracht. Het doel van deze wet/ regelgeving is om de positie van de werknemers in Europa te versterken. In deze wet wordt oa. aandacht besteed aan verplichte opleidingen.

In het verleden was je als werkgever verplicht om werknemers noodzakelijke opleidingen te laten volgen, de opleiding die noodzakelijk is om werk uit te kunnen voeren. De werkgever had geen verplichting om de kosten te vergoeden. Hier zou de werkgever zelf over kunnen beslissen.

Per 1 augustus 2022 is dit gewijzigd. Verplichte opleidingen voor de werknemer komen voor rekening van de werkgever. Eerdere afspraken hierover voor de opleidingskosten, komen per 1 augustus te vervallen. Nieuwe afspraken vastleggen is niet toegestaan, behalve als het gaat om niet-verplichte scholing. Tevens is in de wet opgenomen dat de noodzakelijke scholing wordt gezien als arbeidstijd. De werkgever zal dus ruimte moeten bieden om de opleiding tijdens werkuren te volgen.

Verplichte opleidingen zijn oa.

  • Opleiding op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden.
  • Opleiding die nodig is voor het (blijven) uitoefenen van de functie.
  • Opleiding die nodig is t.b.v. omscholing als de functie van de werknemer vervalt.
  • Opleidingen die in een bijzondere wet worden voorgeschreven.

Wat zijn de uitzonderingen?

Gereglementeerde beroepen vallen niet onder de nieuwe regelgeving. Gereglementeerde beroepen zijn beroepen waarvoor je verplicht een beroepsopleiding volgt voor het krijgen en behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie. Voorbeelden hiervan zijn oa. basisarts, medisch specialist, verpleegkundige en fysiotherapeut.

De werkgever is niet verplicht de opleiding te vergoeden tenzij het in de CAO is vastgelegd. Dit betekent overigens niet dat dat de werknemer alle kosten zelf zal moeten betalen. Bij veel organisaties is het gebruikelijk dat de werknemer over een opleidingsbudget beschikt om zijn (of haar) verdere ontwikkeling te reguleren.

Welke kosten vergoedt de werkgever?

  • De kosten van de opleiding
  • De kosten van het studiemateriaal
  • De reiskosten
  • Het examengeld

 Wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

De werkgever zal mogelijk meer kosten gaan maken om het kennisniveau op peil te houden in de vorm van extra opleidingsbudget.

Aangezien de werkgever verplicht is de scholing in arbeidstijd door de werknemer te laten volgen, is het raadzaam om dit in overleg te plannen. Wellicht is het mogelijk om de opleiding tijdens daluren te volgen of wanneer je iemand kunt missen in het team.

Krappe arbeidsmarkt; binden en boeien!

Het vinden van de juiste werknemers is een enorme uitdaging voor veel organisaties. Het binden van je huidige werknemers is van zeer groot belang. Binden kan oa. in de vorm van het aanbieden van een interessant jaarlijks opleidingsbudget voor niet verplichte scholing. Scholing aanbieden aan je werknemers biedt hen de ruimte zich te ontwikkelen en vergroot de goodwill voor de werkgever. De ontwikkeling van je werknemer komt uiteraard ook ten goede aan de werkgever.

Een win-win situatie!

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.