overleg taakdelegatie

Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is opnieuw verminderd, zij het dat de kloof in het bedrijfsleven minder snel kleiner wordt dan bij overheidsinstellingen. Er wordt verwacht dat in 2024 een wetsvoorstel wordt ingediend om deze loonkloof tussen beide geslachten aan te pakken.

Verschil overheid versus bedrijfsleven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgt de ontwikkelingen van deze loonverschillen op de voet. Volgens de ‘Monitor Loonverschillen 2022′ rapporteerde het CBS dat het gemiddelde uurloon van mannen bij de overheid 5,1% hoger lag dan dat van vrouwen. In het bedrijfsleven was dit verschil veel groter, namelijk 16,4%. Hoewel deze cijfers zijn afgenomen in vergelijking met 2020 – toen bedroeg het verschil respectievelijk 6,7% en 17,3% – kan het verschil nog steeds enkele duizenden euro’s per jaar zijn. Dit betreft het ongecorrigeerde loonverschil.

Zelfs na correctie voor factoren als functie, opleiding en ervaring blijft er een verschil bestaan van 1,8% bij de overheid en 6,9% in het bedrijfsleven (het gecorrigeerde loonverschil). In 2020 waren deze cijfers respectievelijk 2,9% en 7%. Het CBS heeft zijn onderzoeksmethode dit jaar aangepast voor een nauwkeurigere vaststelling van de kloof.

Stijgende lonen, stijgende ongelijkheid

Het algemene loonkloofpercentage geeft niet het volledige beeld, gezien verschillen per opleidingsniveau, leeftijd en loonsegment. Bijvoorbeeld, bij ambtenaren met een lager salaris verdienen vrouwen gemiddeld meer per uur dan mannen. Maar naarmate het loonniveau stijgt, groeit het verschil in het voordeel van mannen. In 2022 verdienden de top 10% best verdienende mannen bij de overheid 3,1% meer dan de top 10% vrouwen, in het bedrijfsleven was dit zelfs 9%. Bovendien zijn mannen vaker in de topverdienersgroep, wat een punt van aandacht is voor organisaties.

Wetgeving in de maak

Om de loonkloof te verkleinen, heeft de Europese Unie een richtlijn aangenomen voor verplichte beloningstransparantie. Nederland moet deze EU-regels in de nationale wetgeving opnemen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht in het tweede kwartaal van 2024 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Deze richtlijn vereist onder andere dat werkgevers werknemers informeren over het gemiddelde beloningsniveau van collega’s die vergelijkbaar werk doen. Bedrijven met 100 werknemers of meer moeten binnenkort rapporteren aan de overheid over beloningsverschillen.

Bron: Rendement.nl – herschreven op 13-12-2023

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.