Mag de verpleegkundig specialist de bedrijfsarts vervangen

Inleiding

De verpleegkundig specialist is een relatief nieuw beroep binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Deze specialist is een verpleegkundige die op masterniveau is opgeleid en vanuit een “evidence based” houding en achtergrond, binnen de taakherschikkingsagenda, werkzaamheden van het medisch domein (cure) combineert met die vanuit het verpleegkundig domein (care).

Wetgeving

Op 1 september 2018 zijn de wijzigingen van de Wet BIG en de “regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten” in werking getreden. Hierdoor hebben de verpleegkundig specialisten de zelfstandige bevoegdheid gekregen om voorbehouden handelingen uit te voeren zonder tussenkomst van een medisch specialist.

De opleiding

De studenten leren om op masterniveau vanuit ‘evidence’ te denken en te werken. Zij kunnen een brug slaan tussen medische en verpleegkundige diagnostiek. Na voltooiing van de opleiding dient de verpleegkundig specialist als beroepsbeoefenaar zelfstandig en op een onderzoekende en kritische wijze te kunnen werken en daarbij te beschikken over de volgende zeven competenties op masterniveau:

  1. Klinisch handelen
  2. Communiceren
  3. Samenwerken en coördineren
  4. Organiseren en managen
  5. Maatschappelijk handelen
  6. Onderzoeken en doceren
  7. Professionaliseren en profileren

De verpleegkundig specialist wordt na het afronden van de opleiding geregistreerd in het VS register. Om deze registratie te behouden dient de verpleegkundig specialist verplicht bij- en nascholing te volgen en intervisie te houden op het eigen handelen.

Overheidssubsidie

De verpleegkundig specialist in opleiding kan door de opleiding niet volledig ingezet worden voor productiedoeleinden Daarom komt de overheid werkgevers tegemoet met een loonkostensubsidie van € 22.500, – per jaar. Dit loopt via de opleider, de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN).

Daarnaast krijgt de werkgever vanuit de HAN een tegemoetkoming van € 3.825, – per jaar voor de begeleidingskosten van de praktijkopleider. Deze praktijkopleider (medisch specialist) moet intern aangewezen worden en een opleiding tot praktijkopleider (train de trainer) volgen.

Bevoegdheden Verpleegkundig Specialist

Volgens de wet heeft de verpleegkundig specialist de bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden, voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren en uit te voeren. Van belang hierbij is dat hij/zij hierin bekwaam moet zijn. Dat wil zeggen, dat hij/zij voldoende kennis en vaardigheid heeft om de handeling uit te voeren. Anders ontstaan onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van de patiënt. Volgens de wettelijke voorwaarden moet het gaan om beperkt complexe handelingen die vallen binnen de deskundigheid van de verpleegkundig specialist en waarvan de risico’s te overzien zijn. De handeling moet routinematig kunnen worden verricht en bovendien moet de verpleegkundig specialist bekwaam zijn.

Wat betekent dit concreet voor een arbodienstverlener?

Concreet betekent dit voor een arbodienstverlener dat een aantal (medische) handelingen/taken van de bedrijfsarts in een groot aantal gevallen overgenomen kunnen worden door een verpleegkundig specialist. De bedrijfsarts heeft tijdens zijn spreekuren doorgaans te maken met beperkt complexe handelingen die hij kan overlaten aan de verpleegkundig specialist. Bij herschikking kan de bedrijfsarts zich volledig richten op de complexe problematiek van zijn cliënten. Bij herschikking van deze taken wordt intern vastgelegd bij wie welke (eind)verantwoordelijkheid ligt. De KNMG heeft hiervoor een handreiking opgesteld.

Conclusie

Een gesubsidieerde (let op; deze subsidie mogelijkheid geldt vooralsnog tot 1-7-2022) opleiding tot verpleegkundig specialist kan voor een arbodienstverlener leiden tot een snelle, eenvoudige en niet al te dure oplossing voor het tekort aan medisch specialisten in de branche. De combinatie van medische en verpleegkundige evidence based begeleiding, maakt van de verpleegkundig specialist binnen de bedrijfsgezondheidszorg een waardevolle, efficiënte en financieel aantrekkelijke professional. Momenteel wordt de verpleegkundig specialist bij een klein aantal arbodiensten al ingezet.

Wilt u meer informatie en/of documentatie ontvangen? Neem dan svp contact met ons op en wij voorzien u hier graag van.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.