De ene casemanager is de andere niet

Door de coronacrisis is het verzuim al enorm gestegen, maar juist nu het weer wat beter gaat, wordt een tweede verzuimgolf verwacht. Denk bijvoorbeeld aan de medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen die vele overuren gedraaid hebben onder moeilijke omstandigheden. Er is dus veel behoefte aan mensen die de regie nemen op het ziekteverzuim en ervoor zorgen dat mensen de juiste begeleiding krijgen. Aan casemanagers dus. Een beroep met veel arbeidskansen, juist ook voor wie al wat meer levenservaring heeft.

Wat doet een casemanager?

De casemanager is de spreekwoordelijke ‘spin in het web’ tussen alle partijen die betrokken zijn bij een verzuimende werknemer. Dat zijn onder meer de werkgever, arbodienst, verzekeraar, het UWV en specialisten zoals de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. En natuurlijk de werknemer zelf. Voor en met wie de casemanager precies werkt, hangt af van de organisatie waar hij werkzaam is. Grote werkgevers hebben vaak een of meer casemanagers in dienst. Kleinere werkgevers huren ze in, meestal via de arbodienst.

De casemanager is dus aanspreekpunt, geeft advies en schakelt op tijd de juiste partijen in. Altijd met het doel: ervoor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan in eigen werk, aangepast werk of ander werk.

Casemanagement is dus mensenwerk. Je hebt veel contact met verschillende partijen, zowel mondeling als schriftelijk. Goede communicatieve vaardigheden zijn dus belangrijk, maar ook oplossingsgericht kunnen denken. Niet focussen op wat er allemaal niet kan, maar juist op wat er wel kan. Daarnaast heb je een goed analytisch vermogen nodig: wat zijn de relevante gegevens in een dossier of rapport?

ROV of RCM: wat is het verschil?

Als je je verdiept in vacatures of opleidingen, kom je al gauw verschillende termen tegen: ROV, RCM, taakdelegatie. Dat heeft te maken met opleidingsniveau en met privacywetgeving.

Om met het eerste te beginnen: ROV of RCM geeft aan welke opleiding je gevolgd hebt. Voor een casemanager is de opleiding Regie op Verzuim een must. Een pittige opleiding op hbo-niveau waarmee je in zo’n drie maanden leert hoe je een verzuimdossier optimaal begeleidt. Je leert welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben, welke gevolgen verzuim en arbeidsongeschiktheid voor beide partijen hebben en hoe je deze gevolgen zo beperkt mogelijk houdt. Daarnaast leer je hoe je met de verschillende betrokkenen een effectief gesprek voert.

Heb je na een pittig kennis- en vaardighedenexamen je diploma behaald, dan kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Je mag dan de titel ROV achter je naam voeren.

Met Regie op Verzuim heb je een fantastische opleiding die hooggewaardeerd wordt in de markt en waarmee je je meeste verzuimdossiers prima kunt begeleiden. Toch zul je in de praktijk wel eens situaties tegenkomen waarvan je denkt: wat nu? Casussen die een jarenlange geschiedenis hebben, waarbij er van alles wel of niet gebeurd is. Gedeeltelijk herstel, aangepast werk, uitval, volledig herstel, toch weer uitval, conflict enzovoorts. Wil je ook die bijzondere situaties kunnen aanpakken, dan kun je na Regie op Verzuim verdergaan met de Post Bachelor Register Casemanagement. Dit is dus een verdiepende opleiding, waarmee je aan de slag gaat met allerlei praktijkdossiers. Heb je deze opleiding behaald en ben je ingeschreven bij het RSC, dan mag je de titel RCM voeren.

En wat is dan taakdelegatie?

Een casemanager regievoering (ROV of RCM) mag niet weten wat er medisch gezien met de werknemer aan de hand is. Dat is ook niet nodig: voor het re-integreren van de werknemer is het vooral belangrijk te weten wat de werknemer nog wel kan. Dat bepaalt de bedrijfsarts, die dit terugkoppelt aan de casemanager. De casemanager kan het advies van de bedrijfsarts dan weer vertalen in concrete plannen voor de re-integratie.

We hebben echter een chronisch tekort aan bedrijfsartsen in Nederland, waardoor er lange wachttijden zijn. Soms zitten werknemers zo onnodig lang thuis. Daarom is er een nieuw soort casemanager ontstaan: de casemanager taakdelegatie. Deze werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wel meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Is er met spoed een afspraak bij de bedrijfsarts nodig? De casemanager taakdelegatie ontlast de bedrijfsarts dus, zodat deze meer tijd heeft voor zijn kerntaken.

En omdat de casemanager taakdelegatie meer inzicht heeft in wat er aan de hand is, kan hij antwoord geven op de vragen van de leidinggevende of casemanager regievoering (ROV/RCM) die wil weten welke werkzaamheden de verzuimende werknemer nog wel zou kunnen doen. De casemanager taakdelegatie heeft dus een andere rol dan de casemanager regievoering die de verzuimbegeleiding namens de werkgever doet. Deze rollen mogen dan ook niet door dezelfde professional worden uitgevoerd.

Opleiding CMTD

Als je casemanager taakdelegatie wil worden, volg je de opleiding Casemanager Taakdelegatie. In circa drie maanden leer je alles over dit prachtige beroep waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Daarbij ga je vooral ook heel veel praktijkoefeningen doen: welke vragen stel je aan de werknemer en hoe haal je de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit alles wat de werknemer vertelt? Hoe herken je dat je de werknemer snel moet doorverwijzen naar de bedrijfsarts? Na afronding van de opleiding en inschrijving bij het RSC, mag je de titel CMTD voeren.

 

Er zijn verschillende aanbieders die deze opleidingen verzorgen waaronder CS Opleidingen

 

Gastblogger: Dorith  Boudewijnse – Communicatiemanager bij CS Opleidingen

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.