transitievergoeding

Een transitievergoeding is doorgaans aan de orde wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van de werkgever en de werknemer ten minste 24 maanden in dienst is geweest. Er zijn echter enkele uitzonderingen en bijzondere situaties waarin een transitievergoeding verschuldigd kan zijn (of niet):

 1. Arbeidsovereenkomst van minimaal 24 maanden: Zoals eerder vermeld, heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en de werknemer ten minste 24 maanden in dienst is geweest.
 2. Werknemer: Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van de werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding.
 3. Arbeidsongeschiktheid: Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, en de werknemer dus ziek uit dienst gaat, kan de werknemer ook recht hebben op een transitievergoeding, zelfs als de werknemer korter dan 24 maanden in dienst is.
 4. Collectief ontslag: Bij collectief ontslag, waarbij een werkgever een bepaald aantal werknemers binnen een bepaalde periode ontslaat, zijn er specifieke regels voor het toekennen van een transitievergoeding, ongeacht de lengte van het dienstverband.
 5. Uitzonderingen: Er zijn enkele uitzonderingen wanneer het recht op een transitievergoeding vervalt, zoals:
  • Wanneer de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • In geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de werkgever
  • Als de werknemer jonger dan 18 jaar is en gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt
  • Als er een vervangende voorziening is getroffen in de CAO
  • Wanneer een vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen werknemer en werkgever.
  • Wanneer het ernstig verwijtbaar gedrag of nalatigheid van de werknemer de reden voor ontslag is.

Het exacte bedrag van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris van de werknemer en het aantal dienstjaren.

Hoe wordt het exacte bedrag van een transitievergoeding berekend?

De berekening van de transitievergoeding in Nederland is vrij gestandaardiseerd en wordt grotendeels bepaald door de duur van het dienstverband en het bruto maandsalaris van de werknemer. De formule voor de berekening van de transitievergoeding is als volgt:

 1. Voor de eerste 10 dienstjaren geldt een vergoeding van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
 2. Voor dienstjaren na het tiende dienstjaar geldt een vergoeding van 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

Er geldt wel een maximum voor de transitievergoeding. Dit maximum is in 2024 vastgesteld op € 94.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 94.000 bruto. Voor werknemers die op of na hun 50e verjaardag ten minste 10 dienstjaren hebben, geldt een tijdelijke overgangsregeling die een hogere transitievergoeding kan opleveren.

Als het bruto jaarsalaris hoger is dan het maximumbedrag, wordt de transitievergoeding berekend op basis van het bruto jaarsalaris.

Er zijn ook enkele bijzondere situaties waarin bepaalde componenten van het bruto maandsalaris niet worden meegenomen in de berekening, zoals bonussen of onkostenvergoedingen. Deze uitzonderingen zijn echter vrij specifiek en kunnen variëren afhankelijk van de individuele situatie.

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.