Werkgeluk

Inmiddels is bekend dat door een groot tekort aan verzekeringsartsen het UWV inmiddels een grote achterstand heeft opgelopen. Dit betekent dat er veel werknemers wachten op een WIA-beoordeling, die mogelijk recht hebben op een uitkering na 104 weken ziekte. Wachten betekent onzekerheid voor werknemer en werkgever. Hoe kun je dit proces efficiënt aanpakken en onnodige vertraging voorkomen bij het UWV. Wij hebben 10 tips voor u.

1. Informeer de werknemer gedurende het gehele proces.

Goede begeleiding heeft voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Wordt de aanvraag door de werknemer niet op tijd gedaan, wordt deze niet in behandeling genomen. Duurt het langer voordat er uitsluitsel is. De loondoorbetalingsplicht van de werkgever stop na 104 weken. Geef voorlichting over het proces en informeer de werknemer over wat hij kan verwachten.

2. Stem de admin-zaken goed met elkaar af.

Tussen de WIA-aanvraag en het opsturen van de stuken mag maximaal 1 dag. Stem dus alles goed op elkaar af. De werknemer stuurt de medische informatie in een dichte enveloppe aan het UWV. De werkgever levert de documenten van het re-integratieverslag aan. Zorg dat er geen documenten ontbreken, dit leidt tot onnodige vertraging bij het UWV.

3. Completeer het medisch dossier.

De bedrijfsarts voorziet de werknemer van de nodige medische informatie, echter de bedrijfsarts ontvangt ook informatie van andere medici/paramedici die onderdeel zijn van het dossier. Zorg dat alle informatie onderdeel uitmaakt van het dossier hetgeen voorkomt dat de verzekeringsarts additionele informatie moet opvragen bij relevante professionals. Dit kan wederom leiden tot vertraging.

4. Voorschot aanvragen voor de werknemer, na verloop van de standaard wachttijd.

Na 8 weken, de standaardwachttijd, verleent het UWV een voorschot op de uitkering om te voorkomen dat een werknemer te lang moet wachten.  Verricht de werknemer geen passende arbeid dan hoeft de werkgever nl. geen salaris te betalen. Het voorschot is een schatting van de uiteindelijke uitkering waarop de werknemer recht zou hebben, WIA of WW.

5. Contact het UWV bij onterechte melding.

Het UWV meldt met enige regelmaat dat er documenten ontbreken. Neem direct contact op om het misverstand te melden. Medische post kan nog niet zijn verwerkt. Zorg dat de werkgever een afschrift download van de eerder ge-uploade documenten.

6. Wees voorbereid op een belletje van de arbeidsdeskundige van het UWV.

De arbeidsdeskundige van het UWV zou je kunnen bellen over de concrete acties die je hebt uitgevoerd m.b.t. je re-integratie. Komt dit ongelegen, vraag de arbeidsdeskundige deze vragen per mail te stellen. Je kunt dan de tijd nemen om deze gedegen te beantwoorden.

7. Zorg dat de werknemer goed is voorbereid op het gesprek met het UWV.

Bij goedkeuring van de aanvraag, volgt de WIA-beoordeling. Er volgt een gesprek met de verzekeringsarts. Geef eerlijk antwoord en schets een reel beeld van je belastbaarheid. Bereid de medewerker goed voor op de vragen die er gesteld kunnen worden.

8. Vraag regelmatig naar de status van je dossier.

Laat weten dat je er bent. Het is zinvol om vaker te bellen. Ook al kan het wellicht wat opdringerig aanvoelen, dat is het niet. Vaak is bij grote werkgevers het dossier aan een accountmanager gekoppeld en die accountmanager kan een belangrijke rol spelen in de aanvraag en beoordeling. Bel daarom om de stand van zaken door te spreken.

9. Een weloverwogen beslissing is in het belang van alle partijen.

Een klacht indienen bij het UWV (“melding te late beslissing”) moet je vermijden, je loopt het risico dat het UWV een te snelle beslissing gaat nemen. Je wenst een gedegen oordeel op basis van alle informatie.

10. Zorg dat je samenwerkt met een goede Casemanager

In de wirwar van wetgeving rondom verzuim raakt een leidinggevende al snel verstrikt. Welke verplichting moet je als werkgever nakomen, welke partijen zijn er allemaal betrokken bij één verzuimcasus, aan welke termijnen moet je voldoen? Wat zijn de financiële risico’s voor een werkgever? Dit zijn vragen die een opgeleid casemanager kan beantwoorden. Investeer in een goede casemanager (intern of extern).

Bent u op zoek naar een opgeleide casemanager, met de nodige ervaring in het gehele proces, neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst in deze zoektocht.

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.